EN | LT
| PASLAUGOS |
EVAKUACINIO ĮGARSINIMO IR PRANEŠIMŲ SISTEMOS

Viešosios paskirties objektuose (prekybos ir verslo centrai, mokymo įstaigos ir kt.), kur paprastai yra nemaži žmonių srautai, reikalinga efektyvi garso pranešimų sistema, tiek avarinių pranešimų transliavimui, tiek informacinio pobūdžio pranešimams. Mes suprojektuosime ir įrengsime europinius standartus atitinkančią pranešimų sistemą, leidžiančią transliuoti tiksliai adresuotus dispečerio informacinius pranešimus, avariniu atveju sistema automatiškai informuos viduje esančius apie kilusią grėsmę ir suteiks informaciją kaip saugiai evakuotis.